Το έργο


Το πρόγραμμα αποτελεί μια ψηφιακή ξενάγηση σε γωνιές της Αττικής που σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές που ξεκίνησαν το 1922. 

Ο στόχος είναι αφενός να καταδειχθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της πόλης κι αφετέρου να παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες πτυχές της δημιουργίας και εξέλιξης της πόλης και των συνοικιών όχι από έναν ξερό, επιστημονικό ή περιγραφικό λόγο, αλλά από τις ιστορίες που μπορούν οι ίδιοι οι πρόσφυγες να αφηγηθούν ή που έχουν ήδη αφηγηθεί (στη λογοτεχνία, τις προφορικές μαρτυρίες, τις καταγραφές της προφορικής ιστορίας, τα αποθετήρια των γενεαλογικών δέντρων κλπ) αλλά και από σχετικό φωτογραφικό υλικό, μουσικές κ.ά.

Οι ιστορίες αυτές επιλέχθησαν μέσα από διάφορα υφιστάμενα αποθετήρια