Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των φορέων:


Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

(ΚΕΑΕ)

+30 210 3640 424


Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2015. Ο βασικός σκοπός του ΚΕΑΕ είναι η χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσα από μια διαδικασία δημόσιων προσκλήσεων προς νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές κατόχους διδακτορικών τίτλων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται από ειδικούς επιστήμονες του κάθε πεδίου που εργάζονται σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή άλλων χωρών.

Time Heritage

+30 210 6510 549


Η εταιρία Time Heritage Ο.Ε. δραστηριοποιείται από το 2003 στον τομέα της διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως μέσω διεπιστημονικών δράσεων.

Διάδρασις

Web, Mobile, Multimedia

+30 210 5233 244


Xρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό και την παιδεία εξερευνούμε και αναπτύσσουμε διάφορους τρόπους αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον ψηφιακό κόσμο. Σκοπός μας η βέλτιστη αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος.

Ici

Innovative Cultural Items

+30 210 6522 567


H Innovative Cultural Items (ICI) ιδρύθηκε το 2018 με τη μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Ιδρυτικά της μέλη είναι επαγγελματίες με σημαντική προηγούμενη εμπειρία από τον χώρο των εκπαιδευτικών εκδόσεων, του σχεδιασμού και οργάνωσης δράσεων σε βιβλιοθήκες, των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων, της συγγραφής, παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου. Επιδίωξη των ιδρυτών της είναι η δημιουργία νέων, καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών που θα συνδυάζουν τεχνολογία, τεχνογνωσία και δεξιότητες από παραδοσιακούς τομείς του χώρου των εκδόσεων και της πληροφορικής και θα ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκδοτική δραστηριότητα και στην απήχηση – επίδραση που έχει στο παιδικό και νεανικό κοινό.