Το έργο


Ο Ψηφιακός Ξεναγός για την Προσφυγική Αττική είναι ένα αποθετήριο πληροφοριακού υλικού που σχετίζεται με την άφιξη, εγκατάσταση και σταδιακή ενσωμάτωση των μικρασιατών προσφύγων στην Αττική. Περίοδος αναφοράς είναι, συνεπώς, το διάστημα 1914-1949, με έμφαση ωστόσο στην περίοδο 1922-1928. Παρά τα επάλληλα αφιερώματα στη Μικρασιατική Καταστροφή, κυρίως από φορείς Μικρασιατών, η έμφαση συνήθως δίνεται στην ίδια την καταστροφή αλλά και στην ανάπτυξη των δήμων με δημότες κυρίως προσφυγικής καταγωγής, κάτι που όμως συνέβη από το 1934 και εξής. Πρόσφατα μόνο έχει αρχίσει η έρευνα για τις πρώτες φάσης της εγκατάστασης των ανθρώπων αυτών, για τις διαρκείς μετακινήσεις τους μέχρι να βρουν κατάλληλες συνθήκες διαμονής και εργασίας, για την μικροεπιχειρηματικότητα, την έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά και τους φορείς αλληλοϋποστήριξης και κοινωνικής οργάνωσης που δημιούργησαν. Πολλά στοιχεία που αφορούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις πολιτικές προεκτάσεις του, στις σχέσεις με τους γηγενείς, στη διαδικασία οικονομικής ενσωμάτωσης φωτίζονται μέσα από την αρχειακή έρευνα και την ανάπτυξη νέων ερωτημάτων.

Η λειτουργία ξενάγησης αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα:

  • Στην ξενάγηση με τη βοήθεια τεκμηρίων που έχουν συγκεντρωθεί, επιλεγεί και καταχωρηθεί από την ερευνητική ομάδα του έργου και που σχηματίζει μια διαδρομή μέσα σε κάθε δήμο, συμπληρώνοντας την ιστορική πληροφορία για κάθε σημείο ενδιαφέροντος με πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, μουσική, ηχογραφημένες μαρτυρίες, βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις και συνταγές)
  • Στο πληθοποριστικό σύστημα, όπου το κοινό (δημότες, κάτοικοι, επισκέπτες) μπορούν να ανεβάζουν τα δικά τους τεκμήρια και τις πληροφορίες από το οικογενειακό τους αρχείο ή ακόμη και απλές μαρτυρίες παππούδων, γιαγιάδων, γονιών.

Εκτός από το σύστημα ξενάγησης, το έργο συμπληρώνεται και από την παρούσα ιστοσελίδα, μέσα στην οποία αναπτύσσονται οριζόντιες θεματικές και περιγράφεται το ιστορικό πλαίσιο της άφιξης και εγκατάστασης των προσφύγων. Τέλος, καινοτομία αποτελούν τα προϊόντα από χαρτί που έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες του έργου (τρισδιάστατα παζλ, χάρτες, άλμπουμ με χρωμοσελίδες κλπ), τα οποία συνδέονται με το ψηφιακό περιβάλλον, δίνοντας έναυσμα για διερεύνηση.